Çiftliklerde Sinek Problemi

Hayvan çiftliklerinde Sinek problemi çok ciddi bir sorundur.
Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim kayıplarından dolayı hayvan yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Hayvanlar yemini tüketmek yerine sineklerle mücadeleyle uğraştığında özellikle sağmal ineklerde süt verim kaybı ve canlı ağırlığında azalma ve buzağılarda da sütten kesim ağırlıklarının düşmesine neden olmaktadır.

Chrysamed Worm-Ex ile Ağaç Kurdu / Tahta Kurdu Mücadelesi

Chrysamed Worm-Ex tahta kurdu mücadelesinde etkili bir böcek ilacıdır. Repellent (uzaklaştırma) özelliği taşımaktadır. Worm-Ex’in kokusunu alan zararlılar kaçmak için açtıkları deliklerden çıkış yaparken Worm-Ex’e yakalanıp telef olurlar.

Ayrıca Worm-Ex’in uzaklaştırıcı etkisiyle bu zararlılar yumurtalarını uygulama yapılan alanlara bırakmazlar. Bu sayede üreme döngüsü de kırılmış olur.